Zyskaj przewagę w skomplikowanej sprawie
Zarezerwuj wizytę
Doświadczenie
Zaufanie środowiska prawniczego to prawdziwy dowód profesjonalizmu

Mecenas Monika Małecka-Mroziewska zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelarii kierowanej przez wybitnych poznańskich adwokatów, wraz z którymi zajmowała się sprawami klientów indywidualnych z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy.

Od rozpoczęcia działalności adwokackiej, Mecenas aktywnie partycypowała w organizacjach samorządowych jako członek referatu skargowego.

Monika Małecka-Mroziewska od lat aktywnie uczestniczy w życiu społeczności adwokackiej. Od 2011 roku pełni rolę wykładowcy i egzaminatora przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, na członka której została wybrana w 2013 roku. W tymże roku została powołana na przewodniczącą Komisji Integracji i Kultury oraz członka Komisji Doskonalenia Zawodowego w ramach Rady. Od 2016 roku wchodzi w skład Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej, pełniąc funkcję Skarbnika Izby.

Ponadto, uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej Monika Małecka-Mroziewska została wyznaczona na członka Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury oraz członka Centrum Technologicznego Adwokatury.

Wiedza
Dla prawnika talent jest zaledwie początkiem niezwykle wymagającej drogi

Adwokat Monika Małecka-Mroziewska zdobyła wykształcenie prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską obroniła w 2003 roku, po czym odbyła aplikację adwokacką zakończoną egzaminem z wynikiem bardzo dobrym oraz wpisaniem na listę Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w 2008 roku. W trakcie ponad 10-letniego doświadczenia Mecenas Monika Małecka-Mroziewska uczestniczyła w wielu specjalistycznych szkoleniach i kongresach. Kilka najciekawszych zostało wymienionych poniżej:

  • I Kongres Prawa Medycznego, organizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego w Krakowie,
  • Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu w orzecznictwie Sądu Najwyższego w Poznaniu
  • Odpowiedzialność za szkody medyczne – dr Helena Ciepła, Warszawa
  • I Krakowskie Forum Karnistyczne w Krakowie
  • I Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej „Prawo Medyczne i Farmaceutyczne” w Gdynii,
  • V Kongres Prawa Medycznego w Krakowie,
  • IV Kongres Prawników Wielkopolski jako członek zespołu opracowującego plan zmian w zakresie „Zgody pacjentów oraz jego przedstawicieli ustawowych w procesie leczenia”
  • Udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej i drugiej instancji w sprawach karnych
Specjalizacja 
Praca wykonywana z powołaniem i pasją

Bogate doświadczenie zawodowe, intensywna praca oraz zaangażowanie w życie społeczności prawniczej, pozwoliły mecenas Monice Małeckiej-Mroziewskiej na zdobycie umiejętności wysoko cenionych przez klientów potrzebujących pomocy prawnej przy najbardziej skomplikowanych sprawach.

Obecnie Mecenas specjalizuje się w przypadkach związanych z błędami medycznymi. Reprezentuje zarówno lekarzy, jak i pacjentów w sprawach karnych i sprawach cywilnych, zwłaszcza o zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku z błędem lekarskim.

Mecenas Monika Małecka-Mroziewska poświęca szczególną uwagę również prawu rodzinnemu – rozwody, podział majątku, sprawy dotyczące rodzicielstwa.
Strona, którą Państwo odwiedziliście, powstała w celu ułatwienia kontaktu z mecenas Moniką Małecką-Mroziewską w sprawach dotyczących prawa rodzinnego. Aby uzyskać pomoc, wystarczy skorzystać z tego odnośnika.