02.11.2019
Coraz wyższe zadośćuczynienia w sprawach z błędów medycznych

Nie ma żadnego taryfikatora do ustalania wysokości zadośćuczynienia, a zdrowie ludzkie jest dobrem szczególnie wysokiej wartości, więc zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu musi być odpowiednio wysokie. Musi to być kwota odczuwalna i przynosić poszkodowanemu równowagę emocjonalną naruszoną przez wypadek i doznane cierpienia

Zobacz więcej
12.03.2018
Wybrane prawa oskarżonego – lekarza w postępowaniu karnym sądowym

Odnotowuje się wzrost spraw karnych przeciwko lekarzom w sprawach związanych z tzw. błędem w sztuce lekarskiej.

Zobacz więcej
12.03.2018
Wysokość zadośćuczynienia

Jakie okoliczności mają wpływ na wysokość zadośćuczynienia przyznawanego przez sąd pacjentom w sprawach cywilnych o błąd w sztuce lekarskiej?

Zobacz więcej
Zarezerwuj poradę