Oferta

Adwokat Monika Małecka – Mroziewska prowadzi sprawy klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.
  • W ramach świadczonej pomocy prawnej udziela porad, sporządza opinie, prowadzi
    negocjacje i rozmowy w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.
  • Występuje w charakterze pełnomocnika przed wszystkimi sądami, zapewniając wsparcie poprzez udział w rozprawach sądowych i innych czynnościach procesowych, sporządzanie
    pism procesowych oraz środków odwoławczych od niekorzystnych rozstrzygnięć.

Aby dowiedzieć się więcej o specjalizacji Kancelarii wybierz odpowiednią pozycję:

Prawo medyczne
Prawo rodzinne

Adwokat Monika Małecka-Mroziewska wspiera swoich Klientów także w zakresie:

  • Prawa karnego
  • Prawa cywilnego
  • Prawa pracy

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się