Oferta

Adwokat Monika Małecka – Mroziewska prowadzi sprawy klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

 W ramach świadczonej pomocy prawnej udziela porad, sporządza opinie, prowadzi negocjacje i rozmowy w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. Występuje w charakterze pełnomocnika przed wszystkimi sądami, zapewniając wsparcie poprzez udział w rozprawach sądowych i innych czynnościach procesowych, sporządzanie pism procesowych oraz środków odwoławczych od niekorzystnych rozstrzygnięć.

Prawo cywilne – Prawo karne – Prawo pracy

Prawo medyczne:

 • prowadzenie spraw cywilnych o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę z tytułu odpowiedzialności za błędy lekarskie – zarówno w imieniu pacjentów, jak i lekarzy oraz placówek medycznych,

 • reprezentowanie pokrzywdzonych pacjentów w sprawach karnych,

 • pełnienie funkcji obrońcy lekarzy w sprawach karnych,

 • udział w czynnościach procesowych jako pełnomocnik świadka w postępowaniu karnym,

 • udział w postępowaniach przed izbami lekarskimi.

Prawo rodzinne – tu dowiesz się:

  • jaka forma rozwodu będzie dla Ciebie najkorzystniejsza,

  • czy warto ustalać winę współmałżonka w sprawie o rozwód,

  • jak uregulować władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi,

  • jak podzielić opiekę nad dziećmi,

  • jak ustalić kontakty z dziećmi,

  • czy opieka naprzemienna to dobre rozwiązanie,

  • jak napisać porozumienie rodzicielskie,

  • jak zabezpieczyć potrzeby rodziny,

  • jak ustalić wysokość alimentów,

Skontaktuj się