Błędy medyczne

Błędy medyczne

Mecenas Monika Małecka-Mroziewska reprezentuje zarówno lekarzy, jak i pacjentów w sprawach karnych oraz sprawach cywilnych, w szczególności w następujących przypadkach:

  • prowadzenie spraw cywilnych o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę z tytułu odpowiedzialności za błędy lekarskie – zarówno w imieniu pacjentów, jak i lekarzy oraz placówek medycznych,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych pacjentów w sprawach karnych,
  • pełnienie funkcji obrońcy lekarzy w sprawach karnych,
  • udział w czynnościach procesowych jako pełnomocnik świadka w postępowaniu karnym,
  • udział w postępowaniach przed izbami lekarskimi.

W celu omówienia szczegółów Państwa sprawy zapraszam do kontaktu.

Sprawdź porady na blogu