14.02.2021
OGRANICZENIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO RODZICÓW WZGLĘDEM DZIECKA

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka nie jest nieograniczony. W przypadku spełnienia określonych przesłanek obowiązek ten wygasa bądź też rodzice mogą żądać jego uchylenia lub stosownego zmniejszenia. Art. 133 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wskazuje, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania… Read more »

Zobacz więcej
02.11.2019
Coraz wyższe zadośćuczynienia w sprawach z błędów medycznych

Nie ma żadnego taryfikatora do ustalania wysokości zadośćuczynienia, a zdrowie ludzkie jest dobrem szczególnie wysokiej wartości, więc zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu musi być odpowiednio wysokie. Musi to być kwota odczuwalna i przynosić poszkodowanemu równowagę emocjonalną naruszoną przez wypadek i doznane cierpienia

Zobacz więcej
02.11.2019
Postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód

Każda osoba, która występuje w postępowaniu sądowym, musi pamiętać o tym, że każde swoje twierdzenie trzeba udowodnić

Zobacz więcej
02.11.2019
Przebieg postępowania rozwodowego

Zachęcam do zapoznania się z informacjami o przebiegu postępowania rozwodowego

Zobacz więcej
07.11.2018
Uznanie czy ustalenie ojcostwa

O ile oczywistym wydaje się, że matką biologiczną dziecka jest kobieta, która je urodziła, o tyle ojcostwo może budzić w pewnych sytuacjach wątpliwości. Gdy takowe pojawią się, należy sięgnąć do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje w jaki sposób można ustalić pochodzenie dziecka.

Zobacz więcej
12.03.2018
Jak sporządzić pozew rozwodowy?

Małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Zobacz więcej
12.03.2018
Wybrane prawa oskarżonego – lekarza w postępowaniu karnym sądowym

Odnotowuje się wzrost spraw karnych przeciwko lekarzom w sprawach związanych z tzw. błędem w sztuce lekarskiej.

Zobacz więcej
12.03.2018
Wysokość zadośćuczynienia

Jakie okoliczności mają wpływ na wysokość zadośćuczynienia przyznawanego przez sąd pacjentom w sprawach cywilnych o błąd w sztuce lekarskiej?

Zobacz więcej
12.03.2018
Czy sąd może nie wyrazić zgody na rozwód ?

W pewnych sytuacjach sąd nie może rozwiązać małżeństwa, nawet wtedy gdy oboje małżonkowie tego od niego oczekują.

Zobacz więcej

Zarezerwuj poradę