07.11.2018
Uznanie czy ustalenie ojcostwa

O ile oczywistym wydaje się, że matką biologiczną dziecka jest kobieta, która je urodziła, o tyle ojcostwo może budzić w pewnych sytuacjach wątpliwości. Gdy takowe pojawią się, należy sięgnąć do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje w jaki sposób można ustalić pochodzenie dziecka.

Zobacz więcej
12.03.2018
Jak złożyć pozew rozwodowy?

Małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Zobacz więcej
12.03.2018
Wybrane prawa oskarżonego – lekarza w postępowaniu karnym sądowym

Odnotowuje się wzrost spraw karnych przeciwko lekarzom w sprawach związanych z tzw. błędem w sztuce lekarskiej.

Zobacz więcej
12.03.2018
Wysokość zadośćuczynienia

Jakie okoliczności mają wpływ na wysokość zadośćuczynienia przyznawanego przez sąd pacjentom w sprawach cywilnych o błąd w sztuce lekarskiej?

Zobacz więcej
12.03.2018
Czy sąd może nie orzec rozwodu?

Zasadą jest, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z nich może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Zobacz więcej

Zarezerwuj poradę