Pokazuje: 1 - 6 of 6 WYNIKÓW
Prawo rodzinne

OGRANICZENIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO RODZICÓW WZGLĘDEM DZIECKA

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka nie jest nieograniczony. W przypadku spełnienia określonych przesłanek obowiązek ten wygasa bądź też rodzice mogą żądać jego uchylenia lub stosownego zmniejszenia. Art. 133 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wskazuje, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania …

Prawo rodzinne

Uznanie czy ustalenie ojcostwa

O ile oczywistym wydaje się, że matką biologiczną dziecka jest kobieta, która je urodziła, o tyle ojcostwo może budzić w pewnych sytuacjach wątpliwości. Gdy takowe pojawią się, należy sięgnąć do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje w jaki sposób można ustalić pochodzenie dziecka.