Mecenas Monika Małecka-Mroziewska udziela porad a także reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w pełnym zakresie, w szczególności w następujących przypadkach:

  • rozwód i separację,
  • podział majątku,
  • władzę rodzicielską,
  • kontakty z dziećmi,
  • opiekę,
  • adopcję.